Zapewne znasz takich ludzi, którzy potrafią doskonale rozumieć innych i szybko reagować na ich potrzeby. A może sam taki jesteś? Czy jest to kwestia super mocy, czy nadprzyrodzonych zdolności? Absolutnie nie. Jest to po prostu bardzo ludzka cecha, czyli empatia. Co to jest i do czego konkretnie służy? Sprawdź.

Czym jest empatia?

Słowo „empatia” pochodzi ze starożytnej greki i oznacza „czuć w sobie”. W szerszym znaczeniu oznacza zdolność do głębokiego łączenia się z innymi ludźmi i rozumienia ich uczuć i emocji. Bycie człowiekiem empatycznym definiuje się też jako umiejętność nawiązywania kontaktu emocjonalnego z innymi poprzez komunikację werbalną i niewerbalną oraz postawę rzeczywistej akceptacji. Innymi słowy, empatia to zdolność do aktywnego słuchania bez osądzania innych ludzi oraz do rozpoznawania i rozumienia tego, co czują.

Dlaczego warto być empatycznym człowiekiem?

Umiejętność „postawienia się w sytuacji innych” i rozumienia ich zachowań, uczuć oraz emocji jest podstawą zdrowego funkcjonowania w społeczności. Człowiek empatyczny odczuwa to, co „tkwi” w innych, lepiej rozumie ich zachowanie i działania. Potrafi nawiązać jasną i skuteczną komunikację, która jest siłą napędową relacji opartych na uczciwości i zaufaniu.

Dzięki temu ludzie empatyczni są lubiani przez innych. W pracy i życiu prywatnym docenia się ich umiejętność tworzenia pokojowego, konstruktywnego i wspólnego środowiska, który ma dobroczynne skutki dla wszystkich.

Czy empatii można się nauczyć?

Empatia rodzi empatię, więc pozwala też po prostu być sobą i wyrażać siebie bez udawania, noszenia masek i obaw, że zostaniesz niezrozumiany lub osądzony. Dlatego warto ją w sobie rozwijać. Jak to zrobić? Bardzo ważne jest rozwinięcie świadomości siebie i wyjście spoza swojej strefy komfortu. Rozpoznawanie swoich nastrojów i wiedza o tym, jak je kontrolować, pozwala zbliżyć się do innych bez uprzedzeń oraz działać z szacunkiem i równowagą. Dlatego czasami potrzebna jest wizyta u psychologa, który wskaże dobrą drogę do tego, jak obudzić w sobie empatię.

About Author /