Dzieci z FAS

FAS, czyli alkoholowy zespół płodowy odnosi się do grupy objawów i skutków fizycznych, psychicznych i wzrostu, które mogą wystąpić u dziecka, gdy matka spożywa alkohol w czasie ciąży. Wśród dzieci z rodzin patologicznych zauważalna jest wysoka częstość występowania tego zaburzenia. Trudności, jakie może ono wywołać, są bardzo zróżnicowane i zależą od ciężkości każdego przypadku.

Co to jest alkoholowy zespół płodowy?

Alkoholowy zespół płodowy (FAS) to grupa objawów, które występują razem w wyniku określonej choroby lub nieprawidłowego stanu u tych dzieci, których matka piła alkohol w czasie ciąży. Zaburzenie to może obejmować problemy fizyczne, behawioralne i związane z uczeniem się. Przyczyną FAS jest picie nie tylko wódki czy innych mocnych alkoholi, ale także piwa i wina. Jakiekolwiek procenty w krwiobiegu ciężarnej kobiety przechodzą przez pępowinę do rozwijającego się dziecka. Płód w łonie matki nie jest w stanie przetwarzać alkoholu przez wątrobę lub inne narządy, dlatego jest wystawiony na działanie takiej samej ilości alkoholu, jaka znajduje się we krwi matki.

Jakie objawy mają dzieci z FAS?

U dzieci z alkoholowym zespołem płodowym szczególną uwagę należy zwrócić na szereg zaburzeń funkcjonalnych:

 • problemy z nauką,
 • zaburzenia rozwoju motorycznego,
 • nadpobudliwość,
 • deficyt uwagi,
 • problemy z zachowaniem adaptacyjnym,
 • upośledzenie umysłowe lub inne zaburzenia poznawcze,
 • zaburzenia mowy,
 • problemy z pamięcią,
 • kłopoty w integracji i komunikacji społecznej.

Dzieci z FAS dotyka również szereg objawów fizycznych:

 • nieprawidłowe rysy twarzy,
 • mały rozmiar głowy,
 • niski wzrost i waga ciała,
 • słaba koordynacja ruchowa,
 • problemy ze wzrokiem lub słuchem.

Trudność w koncentracji i słaba pamięć krótkotrwała mogą mieć odzwierciedlenie w problemach z nauką.

Czy FAS jest uleczalną chorobą?

Leczenie w przypadku płodowego zespołu alkoholowego będzie opierać się na terapii z psychologiem i logopedą oraz innymi terapeutami, którzy pomogą w określonych zaburzeniach. FAS nie jest uleczalną chorobą. Jednak wczesna stymulacja sprzyjająca rozwojowi psychomotorycznemu oraz ogólne interwencje psychologiczne i dostosowane terapie, poprawiają jakość życia i funkcjonowanie dziecka.

About Author /